Home   -    Nederlands Français Engels

 

Marktstudies VLAM 2015 en 2016

Thuisverbruik van brood en banket in Vlaanderen in 2016

De globale brood- en banketmarkt in Vlaanderen zette de dalende trend van de voorbije jaren voort: in 2016 daalde de totale besteding met 1,7% tot 863 miljoen euro in Vlaanderen. Een blik op de verschillende productcategorieën leert ons dat het thuisverbruik van zowel brood, als broodjes (sandwiches, pistolets e.d.) en taart net als de vorige jaren ook in 2016 verder bleef dalen. Voor koffiekoeken kwam er in 2016 (voorlopig?) een einde aan deze daling (+1,8%). Stokbrood en gebak kenden beide een licht schommelend thuisverbruik de voorbije jaren. Voor stokbrood was 2016 een minder jaar met een daling van 6%. Gebak deed het daarentegen goed in 2016 met een stijging van 9%. De Vlaming kocht in 2016 gemiddeld 36 broden, 3 stokbroden, 89 broodjes, 22 koffiekoeken, 8 gebakjes en 3 taarten. Binnen deze dalende brood- en banketmarkt blijft het marktaandeel van de bakker onder druk staan: het daalde van 46% in 2015 naar 43% in 2016. Dit alles blijkt uit de cijfers die het marktonderzoeksbureau GfK Belgium bij 2.711 Vlaamse gezinnen verzamelde en voor VLAM analyseerde.

 
Brood
 
Het thuisverbruik van brood zette de dalende trend van de voorbije jaren voort in 2016. We kwamen uit op 36 broden per Vlaming. In 2015 waren dit 38 broden (-5%) en in 2008 nog 52 broden (-30%). Het aantal kopende gezinnen blijft met 97% wel stabiel op een hoog niveau, maar de aankoopfrequentie daalde van 72 keer in 2008 tot 52 keer in 2015 en 51 keer in 2016. De standaard witte en grijze broden blijven de meest gekochte broodsoorten, maar hun aandeel binnen de broodmand daalde van 65% in 2008 tot 63% in 2015 en 59% in 2016. De middelgrote broden (600g) blijven terrein winnen ten koste van vooral de grote broden (800g). De grote broden blijven met 56% aandeel wel de belangrijkste categorie. 28% van de gekochte broden zijn middelgrote en 16% zijn kleine broden.
 
 
 
Stokbrood en broodjes (pistolets, sandwiches …)
 
Het thuisverbruik van stokbrood schommelde de voorbije jaren rond 3,6 stuks per Vlaming, maar kende in 2016 een daling met 6% tot 3,4 stokbroden per persoon. Zowel het percentage kopende gezinnen als de aankoopfrequentie daalde licht. In 2016 kochten 58% van de Vlaamse gezinnen stokbrood en ze deden dit gemiddeld 7,5 keer.
 
Het thuisverbruik van broodjes kent sinds 2010, toen de gemiddelde Vlaming 119 broodjes kocht, een dalende trend. Ook in 2016 daalde het thuisverbruik van 91 naar 89 broodjes per persoon. Net als bij brood blijft het percentage kopende gezinnen hoog (94%), maar daalt de aankoopfrequentie: van 27 keer per jaar in 2010 naar 23 keer in 2016. We noteren die dalende trend zowel voor sandwiches als voor pistolets en voor overige broodjes.
 
Koffiekoeken
 
Positief nieuws viel er in 2016 te rapen voor koffiekoeken. Na een daling de voorbije jaren, steeg het thuisverbruik licht van 21,8 naar 22,2 koffiekoeken per Vlaming (+1,8%). In tegenstelling tot de hierboven beschreven bakkerijproducten, steeg bij koffiekoeken de aankoopfrequentie wel en kwamen we in 2016 uit op gemiddeld 13 keer per persoon. Ook het percentage kopende gezinnen steeg trouwens van 77% tot 79%.
 
 
Gebak en taart
 
Het thuisverbruik van gebak schommelt doorgaans tussen 7 en 8 stuks per capita per jaar. In 2016 steeg het thuisverbruik van 7,5 tot 8,2 stuks per capita, een mooie stijging van 9%. Deze stijging komt tot stand door zowel een stijging van het percentage kopende gezinnen (van 74% naar 78%, een recordhoogte de voorbije 10 jaar) als van de aankoopfrequentie (van 7,3 naar 7,5).
 
Voor taart zet de daling sinds 2011 zich ook in 2016 voort. We kwamen van 4,0 taarten per persoon in 2011 en landden in 2016 op 3,2 taarten. 64% van de Vlaamse gezinnen kochten in 2016 taart en ze deden dit gemiddeld 6 keer.
 
De bakker
 
De totale besteding van de Vlamingen aan brood en banket kent een dalende trend: van 1,0 miljard euro in 2010, over 878 miljoen euro in 2015 tot 863 miljoen euro in 2016. Binnen deze dalende markt daalde het marktaandeel van de bakker van 59% van de bestedingen in 2010 tot 46% in 2015 en 43% in 2016. Zowel de grotere supermarkten als hard discount en de buurtsupermarkten wisten de voorbije jaren terrein te winnen ten koste van de bakker.
 
Het marktaandeel van de bakker verschilt sterk van product tot product. Van de standaard grijze broden gingen er in 2016 nog 54% bij de bakker over de toonbank, terwijl dit voor sandwiches nog slechts 13% was.
 

 

De marktsituatie van de bakkerijsector in België in 2015

Volgens cijfers van het marktonderzoekbureau GfK Belgium kocht de gemiddelde Belg in 2015 in totaal 34 broden, 5 stokbroden, 80 broodjes (pistolets, sandwiches …), 24 koffiekoeken, 8 gebakjes en 3 taarten voor thuisverbruik. Met uitzondering van koffiekoeken (status quo) en gebak (+3%) ging het thuisverbruik voor al deze producten er in 2015 op achteruit.
 

De bakker blijft binnen brood en banket de marktleider in België met een aandeel van 40%. Dit is wel een daling in vergelijking met 2014, toen het marktaandeel nog 42% bedroeg. In Vlaanderen ligt het marktaandeel van de bakker met 46% beduidend hoger dan in Brussel (25%) en Wallonië (30%).
 
Thuisverbruik van bakkerijproducten

Het thuisverbruik van brood daalde van 45 broden per Belg in 2008 tot 36 broden in 2014 en 34 broden in 2015. Dit komt overeen met een daling van 24% in vergelijking met 2008 en een daling van 5% tegenover 2014. Het thuisverbruik van stokbrood schommelt al jaren rond 5 à 6 stokbroden per Belg. In 2015 klokten we af op 5,2. Het thuisverbruik van broodjes (sandwiches, pistolets …) kende lange tijd een stijgende trend, maar sinds 2011 daalde het thuisverbruik van 101 broodjes per persoon tot 80 broodjes per persoon in 2015. Die daling zien we trouwens zowel bij sandwiches als bij pistolets. Het thuisverbruik van koffiekoeken kende, met uitzondering van 2012, sinds 2008 een jaarlijkse daling. In 2015 noteren we evenwel een status quo van 24 koffiekoeken per Belg. Het thuisverbruik van zowel gebakjes als taart kende een stijgende trend tot 2010, maar sindsdien daalde het thuisverbruik tot respectievelijk 7,8 gebakjes en 3,2 taarten per Belg in 2014. In 2015 steeg het thuisverbruik van gebak opnieuw tot 8,1 gebakjes per Belg, terwijl het thuisverbruik van taart verder daalde tot 3,0 taarten per Belg.
 
In Vlaanderen gelden nagenoeg dezelfde evoluties als in België. De Vlaming koopt in vergelijking met de Waal en de Brusselaar wel meer brood, broodjes en taart en minder stokbrood, koffiekoeken en gebakjes. Het thuisverbruik in Vlaanderen kwam in 2015 uit op 38 broden, 4 stokboden, 91 broodjes, 22 koffiekoeken, 7 gebakjes en 3 taarten per persoon.
 
 
Thuisverbruik van enkele alternatieven

Het thuisverbruik van voorgebakken broodjes fluctueert sinds 2008 tussen 16 en 19 stuks per Belg. In 2015 steeg dit verbruik wel tot 20 voorgebakken broodjes per persoon.
Het thuisverbruik van broodbloem kende, met uitzondering van 2012, een jaarlijkse daling. In 2008 kocht de gemiddelde Belg 3,8 kg broodbloem, in 2014 was dit nog 2,6 kg. In 2015 trad een stabilisatie op. Bakmixen daarentegen kenden een positieve trend tot 2012, toen het uitkwam op een verbruik van 1,7 kg per Belg. Daarna viel dit verbruik wel terug om uit te komen op 1,3 kg in 2015.
Het thuisverbruik van ontbijtgranen schommelt de laatste jaren tussen 2,6 en 2,7 kg per Belg.
 
Bakkers blijven de marktleider voor brood en banket met een marktaandeel van 40% voor België en van 46% voor Vlaanderen.
De bakker blijft in België het kanaal bij uitstek voor brood en banket. Na een stijging van het marktaandeel in besteding in 2008 en 2009 daalde het marktaandeel van de bakker binnen het thuisverbruik van brood en banket in België wel van 52,4% in 2009 tot 40,0% in 2015. In Vlaanderen geldt dezelfde evolutie, maar heeft de bakker nog een groter marktaandeel (46,3%). De daling in het marktaandeel van de bakker is toe te schrijven aan twee factoren. Het aantal gezinnen dat koopt bij de bakker daalt. Daarbij komt nog dat de aankoopfrequentie van die kopende gezinnen afneemt. In 2015 ging 38% van de Vlaamse gezinnen nooit naar de bakker. Een kopend gezin ging gemiddeld 41 keer per jaar naar de bakker. Binnen deze groep zijn er uiteraard veel verschillen. 27% van de Vlaamse gezinnen zijn relatief trouw aan de bakker. Deze kopersgroep is zeer belangrijk voor de bakkers. Zij zorgen namelijk voor 85% van de omzet van de bakkers. In deze groep trouwe klanten zitten in verhouding meer welgestelde gezinnen met kinderen en welgestelde gepensioneerden.
 

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma