Home   -    Nederlands Français Engels

 

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel:

Het infomeren, ondersteunen en adviseren van middelgrote en grote bakkerijen in sector gerelateerde dossiers en dit door tijdig de juiste informatie aan leden of betrokken overheidsinstanties te bezorgen, zodat er op een efficiënte manier kan geanticipeerd worden op problemen, gebeurtenissen en uitdagingen.

Dit doel wordt nagestreefd door:

• Het verzamelen van sector gerelateerde informatie en deze verspreiden aan haar leden

• Het in kaart brengen van sector specifieke problemen en deze melden aan de bevoegde overheden

• Een efficiënte dienstverlening opzetten in de vorm van informatie en advies aan de leden

• Een kader creëren dat bijdraagt tot professionalisme, efficiëntie & kwaliteitsbesef bij haar leden

• Promotie voeren mbt de kwaliteit van de bakkerijproducten

• Verdediging van beroepsbelangen en beroepsvorming en –vervolmaking organiseren

• Deelnemen aan activiteiten van aanverwante groeperingen, teneinde de leden optimaal te kunnen informeren 

• Vertegenwoordiging, ondersteuning en verdediging van de belangen van haar leden inzake sociale aangelegenheden en algemene wet- en regelgeving

 

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma