Home   -    Nederlands Français Engels

 

Opleiding /formations

INSTROOM werknemers in onze sector

Eén van de FGBB-beleidspunten, voorgesteld door de voorzitter op de Algemene Vergadering 2008 is om te kijken of wij een steentje kunnen bijdragen aan de instroom van werknemers in onze bedrijven. Immers, het blijkt steeds moeilijker om personeel aan te trekken. Een van de invalshoeken is de opleiding tot bakker aantrekkelijker te maken.

In dit kader werd ondermeer het woord gegeven aan Mevr. Claire Bosh, die binnen Fevia voor de voedingsindustrie hierin actie onderneemt onder de naam
“Food@work”. Voor meer informatie hierover kan ik u verwijzen naar de website van FEVIA - www.fevia.be

Daarnaast werd eveneens Dhr Raph Van Loocke, directeur van “Ter Groene Poorte” de kans geboden om zijn visie hierover uiteen te zetten. 

Het is evenwel ook belangrijk dat de jeugd informatie krijgen over de bestaande mogelijkheden om te gaan studeren voor bakker of voedingstechnieken voor een functie in de bakkerijsector.

WAAR KAN JE BAKKER WORDEN ?

 

ALIMENTO : Het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie

ALIMENTO heeft tot doel om via vorming, advies en andere initiatieven bij te dragen aan efficiënter en kwaliteitsvoller werken in de voedingsindustrie.

ALIMENTO rekent het ook tot zijn opdracht om de competenties van jongeren te verhogen zodat zij in staat zijn werk te vinden binnen de sector en aldus een bijdrage te leveren aan de groei van de sector.

Aanbod voor het onderwijs:

-Meewerken aan de opleiding van jongeren in TSO, BSO, DBSO & BUSO
-Realisatie van tewerkstelling voor jongeren in het kader van het alternerend leren - Promotie van stages voor jongeren uit het BSO, TSO en het hoger onderwijs
-Opleidingen voor leerkrachten in het secundair onderwijs

Bezoek ook de volgende website : www.alimento.be

ALIMENTO vzw
Birminghamstraat 225
1070 Anderlecht
tel: 02/52 88 930
fax: 02/52 88 940
www.alimento.be
info@alimento.be

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma