Home   -    Nederlands Français Engels

 

Actueel:

>  Moeten doelstellingen biobrandstof bijgestuurd worden ?

  Een Brits regeringsrapport toont dat het enthousiasme over biobrandstof wel degelijk een "aanzienlijke" rol speelt in de prijsstijgingen van voedsel.

>  Prijzenobservatorium

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een raadgevend instrument opricht voor prijsobservatie en -analyse.

>  Tewerkstellingsbeleid: beleidsnota Milquet onder de loep

Minister van Werk Milquet stelde op 16 april jl. haar beleidsnota voor in de Kamer. Haar beleid voor de komende jaren beoogt vooral de uitvoering van het regeerakkoord dat de meerderheidspartijen onderschreven. Zij laat veel ruimte aan het sociaal overleg.

>  Laruelle ontvouwt plan voor vermindering van de heffingen aan het FAVV.

Tijdens het begrotingsconclaaf in februari heeft minister Laruelle een mooi succes geboekt met de verhoging van de dotatie aan het FAVV. Op de algemene vergadering van FEVIA op 10 april heeft zij uitgelegd hoe zij dit geld wil gebruiken.

>  Ontsporing van de inflatie zet de sociale vrede onder druk

Ontsporing van de inflatie zet de sociale vrede onder druk. Reeds voor de tweede maal heeft het ABVV het initiatief genomen om aan Fevia te vragen de mogelijkheid te evalueren om een cao te onderhandelen die voorziet in een tussentijdse indexering. De  argumenten van de centrale overtuigen FEVIA evenwel niet !!

>  Alle werkgeversorganisaties op één lijn voor meer welvaart

Op 10 maart hebben alle werkgeversorganisaties van dit land samen hun plan voorgesteld voor creatie van 500.000 jobs.

>  Cursus "Overzicht van de basisbegrippen van voedingsleer

IPV, Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, organiseert i.s.m. FEVIA-Vlaanderen opnieuw twee cycli in Vlaanderen van de cursus "Overzicht van de basisbegrippen van voedingsleer".

Pagina 12/14
[1]      «      11   |   12   |   13      »      [14]

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma