Home   -    Nederlands Français Engels

 

Waar komt het graan vandaan dat gebruikt wordt voor ons brood?

Minder dan 10% van de granen die de graan-verwerkende industrie gebruikt voor meel of bloem voor de bakkerijsector, wordt hier in België geteeld. De meerderheid van de granen, die in België vermalen worden, komt vooral uit Frankrijk, Duitsland, en in mindere mate uit Oost-Europa, zoals Polen en Oekraïne.

Een studie van 2014 door het Waalse Centrum voor Landbouwonderzoek1 geeft aan dat de Belgische molens minder dan 10% tarwe uit ons land gebruikt. Waarom wordt er in België zo weinig graan geteeld dat geschikt is om brood van te bakken? Dit is met name vanwege de klimatologische omstandigheden, de onzekere rendabiliteit en de zeer heterogene aard van de graanvelden. 

Op dit moment is er echter een hernieuwde belangstelling voor lokaal geteelde granen. Tarwe blijft de meest verbouwde graansoort, maar we merken ook een hernieuwde interesse en terugkeer van de zogenoemde ‘oude granen’, zoals spelt of oergranen.

 

_________________________
1Centre wallon de Recherches agronomiques, «Etat des lieux des flux céréaliers en Wallonie selon différentes filières d’utilisation», Revue Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, vol. 18 n°2 (2014), pp. 181-192

nieuwsbericht van 11/07/2018

Terug naar het overzicht

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma