Home   -    Nederlands Français Engels

 

FOD WASO en Bakkers slaan handen in mekaar en ontwikkelen gratis risicoanalyse-tool voor de sector

Brussel, 27 november 2017 – In België zijn zo’n 19.000 personen tewerkgesteld in de bakkerijsector. De sector speelt hiermee niet alleen een belangrijke rol in onze economie. Ook in ons dagelijks leven is dat het geval want wie heeft als student geen vakantiejob gedaan in een bakkerij of wie haalt niet graag een lekker brood of pistoletje bij de bakker om de hoek? Om de werkcondities in de sector te blijven verbeteren lanceren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) vandaag het risicoanalyse-instrument OiRA voor de bakkerijsector.
Deze online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. OiRA-Bakkers kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties1 van de bakkerijsector, Alimento2 en de FOD WASO.

 

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software, die werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA), kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
In de gids wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

______________________
1EU-OSHA België in samenwerking met ABVV Horval, ACV Voeding en Diensten, ACLVB, Confederatie Bakkers Nationaal en FGBB

2Alimento, de opleidings- en personeelsadviseur van de voedingsnijverheid

 

Lees verder

 

Bron: Interelgroup

 

nieuwsbericht van 29/11/2017

Terug naar het overzicht

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma