Home   -    Nederlands Français Engels

 

Prijzenobservatorium doorziet duurdere bewerkte voeding


Vorig jaar vertraagde de inflatie in ons land tot 2,6 procent en verkleinde het verschil met de buurlanden tot 0,4 procent. De verdere stijging van de internationale grondstoffennoteringen maakte voedingswaren ook in 2012 duurder (+3,1%). Ietwat argwanend zegt het Prijzenobservatorium: “Doorheen de jaren vertonen de consumentenprijzen voor bewerkte voeding gemiddeld vrijwel geen correctie naar beneden toe.”

In 2012 bedroeg de totale inflatie in België gemiddeld 2,6 procent, tegenover nog 3,5 procent het jaar voordien. Anders dan in 2010 en 2011 kwam de grootste bijdrage tot de totale inflatie dit jaar niet van de energieprijzen maar van de productgroep diensten. De energieprijzen stegen namelijk aan een lager tempo (+6%), schrijft het Prijzenobservatorium in zijn jaarverslag.
 
Terwijl er voor diensten gemiddeld hogere prijsstijgingen waren dan het jaar ervoor (2,5% in 2012), stabiliseerde het inflatiecijfer zich voor de bewerkte voedingswaren (3,1%) en vertraagde het iets voor de industriële goederen (0,9%). Voornamelijk zuivelproducten en suikerwaren hebben bijgedragen tot het inflatieverschil voor bewerkte voeding tussen België en zijn buurlanden (+2,8%). Enkel voor niet-bewerkte voeding en industriële goederen stegen de consumptieprijzen in 2012 trager in België dan in de buurlanden.
 
Onderzoek naar het prijsverloop in de voedingskolom toont volgens het Prijzenobservatorium een “assymetrie” aan. Het jaarverslag verduidelijkt: “Bij scherpe toenames van de grondstofnoteringen, zoals in 2007 en in de afgelopen periode, reageren de prijzen van de voedingsproducenten en van de detailhandel snel en betekenisvol. Wanneer de noteringen voor voedingsgrondstoffen fors terugvallen, reageren de producentenprijzen vaak trager en minder sterk.” Zowel in België als in onze buurlanden vertonen de consumentenprijzen voor bewerkte voeding gemiddeld vrijwel geen correctie naar beneden toe.
 
Het prijsstijgingstempo voor niet-bewerkte voeding bedroeg vorig jaar gemiddeld 3,4 procent. De minder sterke inflatie in België is vooral het resultaat van kleinere prijsstijgingen van vlees als je het vergelijkt met onze buurlanden. Zo bedroeg de inflatie voor vlees in 2012 in België 2,3 procent tegenover gemiddeld vier procent in de buurlanden, met een uitschieter van 5,4 procent in Duitsland. In 2012 lag de gemiddelde prijs voor een varkenskarkas bijna 14 procent hoger dan het jaar ervoor, wat een impact had op de prijs die de Belg betaalde voor varkensvlees.
 
Uit onderzoek naar de prijsbewegingen van enkele verse fruit- en groentesoorten blijkt dat de prijzen eenzelfde evolutie vertonen in België als in enkele buurlanden, met weliswaar meer uitgesproken prijsschommelingen in ons land. De volatiliteit blijkt, zowel in opwaartse als in neerwaartse zin, iets groter bij de veilingprijzen dan bij de consumentenprijzen.
 
Over een langere periode beschouwd, constateert het Prijzenobservatorium dat de prijzen voor fruit en groenten veel volatieler zijn dan voor vlees en vis. De afgelopen vier jaar nam de gemiddelde prijs voor vlees stelselmatig toe om in 2012 uiteindelijk 8,2 procent hoger uit te komen dan in 2008, terwijl voor vis de prijzen gemiddeld 4,3 procent hoger lagen. Groenten werden 12,2 procent duurder, voor fruit daarentegen moest de consument in 2012 gemiddeld 0,4 procent minder betalen.
 
Meer info: Jaarverslag 2012 Prijzenobservatorium

Bron: VILT 06/03/2013

nieuwsbericht van 12/03/2013

Terug naar het overzicht

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma