Home   -    Nederlands Français Engels

 

"Subsidie opleidingen efficiŽnter dan sociale promotie"

 

De Vlaamse regering wil de ondersteuning van naschoolse opleiding hervormen. De vergoeding voor sociale promotie wordt afgeschaft en de bespaarde middelen worden ingezet om de opleidingsinitiatieven zelf beter te ondersteunen. “Hierdoor kunnen de inschrijvingsgelden beperkt worden, wat álle land- en tuinbouwers die opleidingen volgen ten goede komt”, legt minister voor Landbouw Kris Peeters uit.

In het verleden konden land- en tuinbouwers die in 5 jaar tijd minstens 75 uur naschoolse opleiding volgden bij een erkend centrum voor landbouwvorming, een vergoeding krijgen van 6 euro per lesuur. Dit systeem kostte de Vlaamse overheid vorig jaar 248.154 euro en de Europese Unie 106.352 euro. Nochtans bedroeg het aantal begunstigden slechts 429, waarvan 161 zelfstandige land- en tuinbouwers, zaakvoerders of werkende vennoten.
 
Omdat in diezelfde periode het beschikbare budget voor de subsidiëring van de ingerichte opleidingsinitiatieven van de erkende centra ontoereikend was, heeft Vlaanderen beslist de vergoeding sociale promotie af te schaffen en de bespaarde middelen aan te wenden voor die eerder genoemde subsidiëring en de uitbreiding van de starterscursussen. “Zo wordt de diversiteit van het opleidingsaanbod gevrijwaard en wordt een verhoging van de gevraagde inschrijvingsgelden vermeden”, antwoordt Peeters op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Karlos Callens (Open VLD).
 
De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) heeft zich inmiddels al uitgesproken over de plannen. In zijn advies stelt de raad dat het voorliggend ontwerp een duidelijke verbetering inhoudt, al heeft hij enkele opmerkingen. Zo pleit de raad voor een tussenoplossing, te weten een verlaging van de vergoeding sociale promotie van 6 naar 2 euro per lesuur. Maar dit zou de Vlaamse overheid volgens Peeters een meeruitgave opleveren van 93.302 euro ten opzichte van de volledige afschaffing van de vergoeding.
 
Volgens de minister is het drukken van de inschrijvingsgelden een efficiëntere manier om de kosten van opleidingen voor deelnemers te beperken. “Dat komt bovendien alle land- en tuinbouwers die een opleiding volgen ten goede, in tegenstelling tot de vergoeding sociale promotie, waarvoor eerst een aanvraag moeten worden ingediend”, voegt hij toe.

 

VILT: 11/03/2013

VILT: 11/03/2013
 

nieuwsbericht van 12/03/2013

Terug naar het overzicht

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma