Home   -    Nederlands Français Engels

 

Kordaat antwoord op volatiliteit ontbreekt in GLB"

Kordaat antwoord op volatiliteit ontbreekt in GLB"


Een kordaat antwoord op de toegenomen prijsvolatiliteit van landbouwproducten en -grondstoffen ontbreekt volledig. Dat is de analyse die Boerenbond maakt van het voorgestelde marktbeleid binnen het nieuwe Europese landbouwbeleid. Boerenbond vindt dat strategisch voorraadbeheer ernstig overwogen moet worden, terwijl Europees georganiseerde vrijwillige aanbodbeheersing in crisissituaties "geen optie is".

 

Bij (te) lage prijzen biedt het marktbeleid voor de landbouw in Europa momenteel een vangnet via de beperkte inzet van interventie (de interventieprijs functioneert als een minimumprijs die producenten een redelijk inkomen moet verschaffen, nvdr.), van steun voor private opslag van landbouwproducten en van exportsubsidies. Dat is wat er overblijft van het uitgebreide marktbeleid van weleer en ook behouden zou blijven tot 2020.
 
De voorstellen tot hervorming van het landbouwbeleid voorzien verder in een versterking van het vangnet bij 'marktverstoring' en bijzondere crisismaatregelen bij 'specifieke crisissituaties'. Die worden gefinancierd uit een noodfonds van 500 miljoen euro op jaarbasis, buiten het landbouwbudget om.
 
Deze en andere voorstellen die nu op tafel liggen, volstaan volgens Boerenbond niet om het hoofd te bieden aan de toegenomen volatiliteit waar de landbouwsector mee moet afrekenen. "Overweeg strategisch voorraadbeheer. Het minimale vangnet moet voeling houden met de fundamenteel gewijzigde marktsituatie: met hogere prijzen, hogere kosten en dus nog steeds met marges die onder zware druk staan."
 
Meer info: Boer&Tuinder over ‘Markt en plattelandsbeleid’
 

nieuwsbericht van 12/03/2013

Terug naar het overzicht

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma