Home   -    Nederlands Français Engels

 

Actueel:

>  Autocontrolesysteem : laat alle activiteiten in 1 audit valideren !

Voor een kosten- en tijdsefficiënt verloop van uw ACS-audit, is het aan te raden uw OCI te vragen alle activiteiten met 1 enkele audit af te dekken, zeker als deze onder verschillende sectorgidsen vallen.

>  Daling maximumbedrag voor bonus vanaf 1 januari 2010: 2.299,00 EUR

In het kader van het bonussysteem kan een fiscaalvriendelijk voordeel worden toegekend voor zover dit voordeel niet-recurrent en resultaatsgebonden is.

>  Geen sectoraal akkoord voor bedienden voedingsindustrie, wat nu?

   De bal ligt nu in het kamp van de ondernemingen.

>  Flanders' FOOD - Agoria: seminarie "Hygiene For Food" 29.09.2009

    Sectoroverschrijdend seminarie Hygiëne, reiniging en ontsmetting in de voedingsproductie

>  Informatiesessies

 IPV organiseert in samenwerking met Fevia meerdere informatiesessies.

>  Brugpensioen 58 minder valide of werknemers met ernstige lichamelijke problemen

CAO 91 voert een nieuwe beperkte mogelijkheid in tot brugpensioen voor alle minder valide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen.

>  2de pensioenpijler en uitzendkrachten

  In het sectoraal akkoord 2007-2008 kwamen de sociale partners van de voedingsindustrie overeen ...

Pagina 3/136
[1]      «      2   |   3   |   4      »      [136]

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma