Home   -    Nederlands Français Engels

 

KMO Cafť

Binnen de FGBB werd met het nieuwe “KMO Café” een werkgroep in het leven geroepen die initiatieven zal nemen rond KMO- gerelateerde zaken.

Zo zullen KMO’s bevraagd worden over hun specifieke bezorgdheden en prioriteiten. Deze kunnen dan binnen de RvB van de FGBB besproken worden, waarbij de grotere leden eventueel op basis van hun ervaring, advies en raad kunnen geven. Uiteraard is netwerking en uitwisseling van informatie tussen de KMO leden eveneens belangrijk.

Voor de aftrap hebben we zelf reeds een onderwerp gekozen nl. ziekteverzuim op het werk.
De Heer Jonathan Duvillier van Liantis zal deze problematiek en mogelijke oplossingen toelichten.
 

Wanneer? Op donderdag 18 oktober 2018 om 11u00

Waar? Te Kortrijk Xpo, naar aanleiding van de Biennale Interieur

 

Graag een seintje voor 1 oktober 2018 als u ons kan vervoegen.

 

Meer info over het programma

 

terug

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma